நினைவில் பறவைகள்

ஏதேதோ யோசித்துக் கொண்டேயிருந்தேன். சங்கிலியின் கண்ணிகளாய் தொடுத்துத் தொடுத்துப் பறவைகளில் வந்து நின்றது. தெரிந்த பறவைகளைப் பட்டியலிட்டுக் கொண்டு போன போதுதான் பலதையும் மறந்து போனது உறைத்தது. (நல்லகாலம் கணினி பக்கத்திலிருக்கிறதில் பதிவிடுகிறேன்) ஞாபகம் வந்த பறவைகள்:

 • காகம்
 • சிட்டுக்குருவி
 • மயில்
 • குயில்
 • மைனா
 • பருந்து
 • வாத்து
 • கோழி
 • தாரா
 • அன்னம்
 • Cockatoo
 • மீன்கொத்தி
 • மரங்கொத்தி
 • தூக்கணாங்குருவி
 • ஆள்காட்டிக்குருவி
 • புறா
 • தீக்கோழி
 • Lyre Bird
 • அண்டங்காக்கா
 • Robin
 • கிளி
 • செண்பகம்
 • நாரை
 • கொக்கு
 • ஆந்தை
 • Humming bird
 • வான்கோழி
 • Kiwi
எவை மேலே இல்லாமல் பறந்து போயின?

பெட்டகம்