குறுக்கெழுத்து II

கொஞ்சம் வித்தியாசமான குறுக்கெழுத்து.

ஆங்கிலத்திலே குறிப்புக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்குப் பொருத்தமான தமிழ்ச்சொல்லை கட்டங்களில் இட வேண்டும்.(உதாரணமொன்று நிரப்பப்பட்டுள்ளது). செய்றீங்களா?

நிரை(இ.வ):

1. Slumber 2. Post 4. Particle 5. Night 6. Hindrance; Harm 7. Bend 8. Cooking 9. Reparation
11. Vessel 13. Limericks 14. Sin 15. Goat 17. Widow 18. Consent 20. Abbreviation Of Mister (Reversed)


நிரல்(மே.கீ):

1. Mind 3. Rapidity 4. Proximity 5. Parody 6. Tooth 7. Paddy Field 8. Occurence 10. Home 12. Disparity 15. Yes (Upside Down) 16. Our 19. Tree (Upside Down) 20. Moon

5 படகுகள் :

துளசி கோபால் November 29, 2005 1:47 pm  

அய்யோ. குறுக்கெழுத்தா? நான் அம்பேல்......

நான் இல்லை. ஊருக்குப் போயிட்டேன்:-)

`மழை` ஷ்ரேயா(Shreya) November 30, 2005 9:04 am  

துளசி - சரி சரி..நம்புறேன் ;O)

குறுக்கெழுத்து ஒரேயடியா வித்தியாசமாப் போயிட்டுது என்று நினைக்கிறேன். அல்லது யாருமே ஊர்லே இல்லையோ? :O|

Anonymous December 01, 2005 9:19 am  

நாங்க குறுக்கெழுத்து எல்லாம் எழுதமாட்டம் தனிய soduko மட்டந்தான்....!!!
http://www.sudoku.com/

கீதா December 02, 2005 8:31 am  

எனக்கு தெரிந்தவரை விடை இதோ

இ.வ
1.அயர்ச்சி
2.பதவி
4.அணு
5.
6.
7.வளைவு
8.சமையல்
9.
11.படகு
13.
14.பாவம்
15.ஆடு
17.கைம்பெண்
18.சம்மதம்(வலமிருந்துஇடமாக எடுத்துக்கொண்டேன்)
20.திரு

மே.கீ
1.
3.விரைவு
4.அருகாமை
5.
6.பல்
7.வயல்
8.சம்பவம்
10
12.வேறுபாடு
15.ஆம்
16.நம்
19.தரு
20.மதி

`மழை` ஷ்ரேயா(Shreya) December 02, 2005 1:06 pm  

சும்மா போங்க அனானி..இப்பத்தான் சுடோகுவிலிருந்து கொஞ்சமா மீண்டு வந்திருக்கிறேன்! கொஞ்ச நாளைக்கு அங்காலப்பக்கம் போவதா இல்ல. நீங்க நடத்துங்க! :O)

கீதா - இ.வ 1 இற்கு "அயர்ச்சி" என்பதும், 11க்கு "படகு"ம் பிழை. சொன்ன மற்றதெல்லாம் சரி.

பெட்டகம்